Over Legal Tech Leiden

Het doel van Legal Tech Leiden is studenten informeren over de impact van Innovatie en Technologie op het juridische werkveld.

Legal Tech Leiden is een kleine organisatie met een groot bereik. Alle activiteiten worden gecoordineerd door onze programmamanager. Verder maken wij zoveel mogelijk gebruik van diensten van onze partners bijvoorbeeld voor communicatie, administratie en huisvesting. Hierdoor kunnen wij met een beperkt budget onze doelstellingen realiseren.

De kern van Legal Tech Leiden wordt gevormd door de Hogeschool Leiden, PLNT ondernemerschapscentrum en de Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Daarnaast worden wij ondersteund door publieke organisaties en onze partners in het werkveld. 

Organisatie

De organisatie van Legal Tech Leiden bestaat uit een programmamanager die wordt ondersteund door een Raad van Advies.

Programmamanager

Onze programmamanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma van Legal Tech Leiden. Daarnaast is de programmamanager verantwoordelijk voor het onderhouden van het netwerk en de werving van fondsen.

Raad van Advies

In de Raad van Advies zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste netwerkpartijen en partners. De Raad van Advies komt twee maal per jaar bijeen om de lopende activiteiten te bespreken en de inhoud van het programma vast te stellen.

Ondersteuning

Legal Tech Leiden maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande diensten en faciliteiten van haar partners. Zo is zij gehuisvest op de locatie van PLNT die tevens de administratie verzorgt. WIj probeen zoveel mogelijk van in-kind bijdragen gebruik te maken om de kosten te beheersen.

Onze partners

Partners maken Legal Tech Leiden mogelijk

Partner worden?

Voordelen

  • Contact met gemotiveerde studenten
  • Bijdragen aan onderwijs en ontwikkeling
  • Gratis inzet stagebureau
  • Participeren bij evenementen
  • Zichtbaarheid bij toekomstige werknemers
  • Naamsvermeldingen

Bijdrage

  • Financiele bijdrage
  • Actieve participatie
  • Ondersteunen doelstellingen
  • Toegang tot organisatie